Toon alle activiteiten

Door Pien Eekhout
Medewerker Vogelbescherming Nederland

Vogels kijken Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeergebied is onderdeel van het beekdalsysteem van de Hunze. Het water uit Oost-Drenthe wordt via de Hunze, het Zuidlaardermeer en het Drentsche Diep afgevoerd naar het noorden. Vroeger stond dit beekdal in het najaar en in de winter onder water. Het was er zompig en moerassig. Later kregen de mensen grip op het water en werden de oeverlanden ingepolderd en drooggelegd voor bewoning, beweiding en akkerbouw. Dat ging helaas ten koste van planten en vogels. Hun gevarieerde en natte leefomgeving verdween grotendeels. Samen met het Drentse Landschap brengt het Groninger Landschap het natuurlijke systeem in dit gebied zoveel mogelijk terug. Bijvoorbeeld door een ander waterbeheer te voeren in de omliggende, droge polders. 's Winters wordt gekozen voor een hoger waterpeil, 's zomers voor een lagere stand. Planten en dieren, waaronder vele vogelsoorten, hebben daar baat bij. Meld u snel aan. Er is slechts plaats voor 25 personen.

Aanmelden

Details

Activiteit

Vaarexcursie

Organisatie

Vogelbescherming Nederland

Onderwerp

Exclusieve wandel- en vaarexcursie voor leden van Vogelbescherming met het Groninger Landschap

Doelgroep

Kinderen/gezinnen

Startpunt

Lageweg 45A Noordlaren (GR)
Dorpshuis ‘De Hoeksteen’ in Noordlaren, Lageweg 45A 9479 PA

Duur

Langer dan 4.5 uur

Bijzonderheden

Graag een half uur van tevoren aanwezig zijn. Start excursie: om 9.30 uur en het eind is om 16.00 uur. Voor de lunch wordt gewandeld. Na de lunch volgt een wandeling en vaartocht door het gebied.

Kosten

Ja € 13,50 per persoon (als tegemoetkoming in de kosten van o.a. koffie en lunch).

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten