Toon alle activiteiten

Door Jaap Hijmans
Medewerker Vogelbescherming Nederland Vogelbescherming

Vogels kijken rond het Zuidlaardermeer

Op zoek naar de witwangsterns…

Exclusieve wandel- en vaarexcursie voor leden van Vogelbescherming
(i.s.m. met het Groninger Landschap)

De deelnemers van vorige excursies in dit gebied waren zeer enthousiast en verrast over de enorme vogelrijkdom. Blauwborst, putter, kleine karekiet, ijsvogel, zeearend en nog 72 andere soorten werden vorig jaar bij deze excursie waargenomen. Daarom organiseren we deze excursie graag nog een keer.

Met toelichting en hulp van Alwin Hut, boswachter van het Groninger Landschap, gaan we vogels kijken. Daarmee is deze excursie ook zeer geschikt voor onervaren vogelaars.
We wandelen vanuit Noordlaren door het natuurgebied naar restaurant ’de Waterjuffers bij Vos’ waar we lekker lunchen.
Daarna varen we over het Zuidlaardermeer via de vogelkijkhut terug.

Het Zuidlaardermeergebied is onderdeel van het beekdalsysteem van de Hunze. Het water uit Oost-Drenthe wordt via de Hunze, het Zuidlaardermeer en het Drentsche Diep afgevoerd naar het noorden. Vroeger stond dit beekdal in het najaar en in de winter onder water. Het was er zompig en moerassig. Later kregen de mensen grip op het water en werden de oeverlanden ingepolderd en drooggelegd voor bewoning, beweiding en akkerbouw. Dat ging helaas ten koste van planten en vogels. Hun gevarieerde en natte leefomgeving verdween grotendeels.
Samen met het Drentse Landschap brengt het Groninger Landschap het natuurlijke systeem in dit gebied zoveel mogelijk terug. Bijvoorbeeld door een ander waterbeheer te voeren in de omliggende, droge polders. 's Winters wordt gekozen voor een hoger waterpeil, 's zomers voor een lagere stand. Planten en dieren, waaronder vele vogelsoorten, hebben daar baat bij.

Witwangstern
Speciale gast in dit gebied is de witwangstern die al enkele jaren broedt in de polders rondom het Zuidlaardermeer. Voor 2012 waren wel enkele broedgevallen in Nederland bekend, maar normaliter broedde de vogel vooral in de ondiepe binnenwateren en verlande dichtbegroeide moerassen in het zuiden en vooral het oosten van Europa. De witwangstern is een koloniebroeder. We hopen bij de excursie deze fraaie moerasstern in Nederland in een broedkolonie te kunnen bekijken.

Meldt u snel aan. Er is slechts plaats voor 25 personen.

Deelname aan deze unieke excursie bedraagt slechts € 13,50 per persoon (tegemoetkoming in de kosten van o.a. koffie en lunch).

Programma
De excursie start om 9.30 uur vanuit Noordlaren.
Voor de lunch wordt gewandeld. Na de lunch volgt een korte wandeling en daarna een vaartocht door het gebied.
Eindtijd ca. 16.00 uur

Startadres Dorpshuis ‘De Hoeksteen’ Noordlaren - Lageweg 45A - 9479 PA - Noordlaren.

Aanmelden

Details

Activiteit

Besloten excursie

Onderwerp

Exclusieve wandel- en vaarexcursie voor leden van Vogelbescherming met het Groninger Landschap

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

Lageweg 45A Noordlaren (GR)
Dorpshuis ‘De Hoeksteen’ in Noordlaren, Lageweg 45A 9479 PA

Duur

Langer dan 4.5 uur

Bijzonderheden

Graag een half uur van tevoren aanwezig zijn. Start excursie: om 9.30 uur en het eind is om 16.00 uur. Voor de lunch wordt gewandeld. Na de lunch volgt een wandeling en vaartocht door het gebied.

Kosten

€ 13,50 per persoon
(als tegemoetkoming in de kosten van o.a. koffie en lunch).

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten