Toon alle activiteiten

Door Marten en Elly Wesselius
Excursieleider Vogelweek IVN/VBN/SOVON

Weidevogels kijken en luisteren in de Workumerbinnenwaard

Gedurende een wandeling over de openbare weg kijken en luisteren we naar weidevogels en andere soorten in de omliggende polders. Natuurlijk letten we ook op andere soorten vogels die langs kunnen komen. Van deze soorten soort hoort u van alles over de kenmerken, leefwijze, geluiden en meer. Verwachte soorten: Grutto, Kievit, Tureluur, Watersnip, Kemphaan, Scholekster, Wilde- en Krakeend, Gele kwikstaart, Brandgans, Grauwe gans, en Bruine Kiekendief.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

IVN/VBN/SOVON

Onderwerp

Weidevogels

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Slinkewei 27 Workum (Frater)
Het startpunt van de wandeling is in bocht van de weg bij het informatiepaneel. Slinkewei 27, 8711 HC Workum.

Duur

2 uur

Bijzonderheden

Prachtig open gebied om zonder te verstoren toch heel veel soorten te kunnen spotten.

Kosten

Ja € 5,00 voor niet-leden van natuurorganisaties

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten