Navigatie overslaan
Lepelbekstrandloper / BuitenBeeld - Chris Schenk
Lepelbekstrandloper / BuitenBeeld - Chris Schenk Arjan Dwarshuis

Door Arjan Dwarshuis

Steun de actie van Arjan Dwarshuis voor wereldwijd bedreigde vogels

Doneer € 10,- of meer en maak kans op een ‘lepelbekstrandloper in goud gezet’ van
Erik van Ommen.

Deze actie is inmiddels afgelopen! 

Arjan Dwarshuis vestigde eind 2016 een nieuw wereldrecord ‘zoveel mogelijk vogelsoorten zien in één jaar’. Deze recordpoging heeft een serieuze ondertoon. Met zijn actie vraagt Arjan aandacht voor bedreigde vogels over de hele wereld. Hij zamelt geld in voor het Preventing Extinctions Programme (PEP) van BirdLife International.

Ieder jaar vliegt de lepelbekstrandloper van zijn broedgebieden op de toendra van noordoost Siberië naar zijn overwinteringsgebieden in Zuidoost Azië. Daarbij komt hij onmetelijk veel gevaren tegen. Gevaren die door de mens zijn gecreëerd. Door versnippering van de rust en fourageergebieden langs de trekroutes, vervuiling in de overwinteringsgebieden en illegale vogelvangst zijn er nog minder dan 400 lepelbekjes over. Vogelbeschermers doen hun best de soort te redden.

Tijdens zijn recordpoging had Arjan het geluk een lepelbekstrandloper waar te nemen in Thailand. Ieder jaar overwinteren daar een paar lepelbekjes bij de zoutpannen van Pak Thale. Maar hoe lang nog?

Beeldend kunstenaar Erik van Ommen steunt de actie van Arjan

Vogelschilder Erik van Ommen hoopt ooit nog de lepelbekstrandloper in het veld te kunnen tekenen. Daarom stelt hij belangeloos dit olieverfschilderij met 24 karaats bladgoud beschikbaar voor verloting. Zo draagt hij bij aan de actie van Arjan.

Doneer € 10,- of meer en maak kans op een ‘lepelbekstrandloper in goud gezet’ van Erik van Ommen.

Geef voor de lepelbekstrandloper

Algemeen
€ 10
€ 20
€ 50
Anders, nl.
Minimum bedrag is € 3.
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.