Navigatie overslaan
Alle lessen

Rekenles: Hoe lang broeden vogels? (7-8)

Werkblad – Kinderen leren rekenen aan de hand van vogelnesten.

Hoe lang broeden vogels, hoe lang tot de eieren uit komen en hoe lang blijven de ouders hun jongen nog voeren? Niet alleen goed voor hun rekenvaardigheden, maar ze leren meteen dat er verschillen zijn tussen de vogels. Ze leren de verschillen te interpreteren en begrip te krijgen voor het gedrag.

Onderdelen in deze les:

Lesdoel:

Lesmateriaal:

Openen (PDF)

Classificatie

Werkvorm:

  • Pdf

Kerndoelen:

  • 4 (informatie halen uit informatieve bronnen)
  • 24 (praktische en formele rekenwiskundige problemen oplossen en redeneringen helder weergeven)
  • 33 (meten en rekenen met maten)
  • 40 (functioneren dier in omgeving)

Vaardigheden OOL:

  • waarnemen
  • Verwerken en concluderen

Duur:

  • 60 min

Doelgroep:

Seizoenen:

Evenementen en feestdagen:

21e-eeuwse vaardigheden:

Vakken:

Binnen/ buiten: