Navigatie overslaan
Dodaars / Shutterstock Alle lessen

Rekenles: Hoe lang broeden vogels? (5-6)

Werkblad – Kinderen leren rekenen aan de hand van vogelnesten.

Hoe lang broeden vogels, hoe lang tot de eieren uit komen en hoe lang blijven de ouders hun jongen nog voeren? Niet alleen goed voor hun rekenvaardigheden, maar ze leren meteen dat er verschillen zijn tussen de vogels. Ze leren de verschillen te interpreteren en begrip te krijgen voor het gedrag.

Tip: Het onderzoeksblad 'Hoe houd je een ei warm?' is ideaal voor onderzoekend leren les.

Inhoud: rekenen met nestgegevens van vogels
Kerndoelen: 4 (informatie halen uit informatieve en instructieve teksten, o.a. schema's, tabellen en digitale bronnen), 24 (De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven); 33 (De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten); 40 (De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving).
21ste eeuwse vaardigheden: kritisch denken, informatievaardigheden, creatief denken.
Vaardigheden OOL: Verwerken en concluderen (redeneringen formuleren, tabellen aflezen)
Overige vaardigheden: tabellen aflezen, staafgrafieken interpreteren (Tabellen en grafieken - rekenvaardigheden bij OOL)

 

Openen (PDF)

Classificatie

Werkvorm:

  • Pdf

Kerndoelen:

  • 4 (informatie halen uit informatieve bronnen)
  • 24 (praktische en formele rekenwiskundige problemen oplossen en redeneringen helder weergeven)
  • 33 (meten en rekenen met maten)
  • 40 (functioneren dier in omgeving)

Vaardigheden OOL:

  • Verwerken en concluderen

Duur:

  • 60 min

Doelgroep:

Seizoenen:

21e-eeuwse vaardigheden:

Vakken:

Binnen/ buiten: