Navigatie overslaan
IJsvogel / Shutterstock Alle lessen

Lees je wijzer met de ijsvogel

Combineer begrijpend lezen met deze informatieve tekst over de ijsvogel en torenvalk.

Middels deze les leren kinderen niet alleen om informatie in een tekst op te zoeken, maar ze leren nog meer over de vogels van Beleef de Lente junior. Op deze manier wordt begrijpend lezen een stuk leuker! In deze les staan we stil bij de ijsvogel en de torenvalk.

Onderdelen les

Voorbereiding en benodigdheden

Openen (PDF)

Classificatie

Werkvorm:

  • Pdf

Kerndoelen:

  • 40 (functioneren dier in omgeving)
  • 41 (bouw en functie van dieren en hun onderdelen)

Vaardigheden OOL:

  • waarnemen
  • Verwerken en concluderen

Overige vaardigheden:

  • denken in systemen (OOL denkwijzen)

Duur:

  • 45 min

Vogelsoorten:

Doelgroep:

Seizoenen:

Evenementen en feestdagen:

21e-eeuwse vaardigheden:

Vakken:

Binnen/ buiten: