Navigatie overslaan
Alle lessen

Grrrrutto - grutto! les 2: De reis van de grutto

Dit is les 2 van het lespakket: grrrutto-grutto!

Dit is les twee uit de reeks Grrrrutto - grutto! die aansluit bij de natuurdocumentaire van Rubens Smit. De les kan ook zonder de andere lessen worden gebruikt.

Onderdelen in deze les:

Instructies
De les kan plaats vinden met en zonder devices in de klas.

Devices (tablet, laptop, e.d.)
Klik op 'Start les'. Linksonderin verschijnt een zes-cijferige code. Stuur de leerlingen met hun device naar www.lessonup.app of download de LessonUp App. De leerlingen vullen hier de code en hun eigen naam in. Nu kunnen ze meedoen met de interactieve onderdelen in de les.

Geen devices in de klas?
Klik op 'Start les'. Linksonderin staat de knop 'devices in de klas'. Voer de interactieve opdrachten klassikaal uit of laat de leerlingen de opdrachten op wisbordje en/of papier maken.

Ga naar de les

Classificatie

Werkvorm:

  • Digiles

Kerndoelen:

  • 39 (zorgen voor dieren)
  • 40 (functioneren dier in omgeving)
  • 41 (bouw en functie van dieren en hun onderdelen)

Duur:

  • 15 min

Vogelsoorten:

Groepen vogels:

Doelgroep:

Thema's:

Evenementen en feestdagen:

21e-eeuwse vaardigheden:

Vakken:

Binnen/ buiten: