Navigatie overslaan

Lobbyworkshop terugkijken

Hoe kunt u opkomen voor vogels en natuur in uw eigen gemeente? Dat kan onder meer door te lobbyen. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 verzorgde Vogelbescherming Nederland – samen met Lobby Lokaal – een online workshop hierover. Want de installatie van een nieuwe gemeenteraad biedt volop kansen om invloed uit te oefenen.

U kunt deze workshop hier terugkijken. U leert onder meer over de werking van de raad, de mogelijkheden van inspraak en de kansen om beleid te beïnvloeden. Naast politieke tips en tricks delen we onze kennis over Basiskwaliteit Natuur en bieden we handvatten om deze om te zetten in politieke actie.

Bekijk de presentatiedia’s