Duin en kust beschermen

De Nederlandse kust biedt ruim driehonderd kilometer lang bijzonder landschap, met een gigantische waarde voor mens en natuur. Onze grootste en meest gevarieerde natuurgebieden liggen hier, zoals de Waddenzee en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Er zijn stranden, kwelders, duinen, zeearmen en slikken. Nederland heeft de verantwoordelijkheid voor een gebied van internationaal belang.

Vogelbescherming ontwikkelde in 2008 het Beschermingsplan Duin- en Kustvogels. Daarin staan 23 soorten vogels van duin en kust centraal. Om deze soorten perspectief te geven in het duin- en kustgebied, moet de kwaliteit van de natuur flink opgevijzeld. Van een mooie natuurrijke kust profiteren ook mensen.

Kernpunten in het Beschermingsplan Duin- en Kustvogels zijn:

  1. Natuurlijke ontwikkelingen weer een kans geven – meer dynamiek met stuivende duinen, natte duinvalleien en slufters.
  2. Unieke gebieden terughalen – herstel van kweldernatuur.
  3. Getijden binnenlaten – herstel van eb en vloed in de afgesloten zeearmen in de Delta en het Lauwersmeer.
  4. Activiteiten zoneren – meer rust op de stranden dankzij voldoende recreatiezones naast ruimte voor natuur.
  5. Voedselketen herstellen – herstel van schelpdierbanken in de Waddenzee en Delta.
  6. Veilige plekken voor kustvogels – rustige plekken voor kolonies en vluchtplaatsen voor vogels tijdens hoog water.

Meer weten?

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen

Via het programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen geeft Vogelbescherming met vele partners uitvoering aan de ideeën uit het Beschermingsplan Duin- en Kustvogels.

Natuurbeleving dichterbij

In het Waddengebied creëren we rust voor vogels met nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen. Tegelijk wil Vogelbescherming meer mensen van wadvogels laten genieten. Met nieuwe vogelkijkplekken, vogelherkenningskaarten, de gratis app Wadvogels en verrekijkeruitleenpunten!

Kijk op Beleefdewaddennatuur.nl

Red de tapuit

Vogelbescherming probeert de laatste broedgebieden van de tapuit te redden: op de kop van Noord-Holland, op de Waddeneilanden en in het Aekingerzand, op de grens van Drenthe en Friesland. Helpt u mee?

Geef voor de tapuit

Gerelateerde items