Navigatie overslaan

Duin en kust beschermen

De Nederlandse kust biedt ruim driehonderd kilometer lang bijzonder landschap, met een gigantische waarde voor mens en natuur. Onze grootste en meest gevarieerde natuurgebieden liggen hier, zoals de Waddenzee en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta. Er zijn stranden, kwelders, duinen, zeearmen en slikken. Nederland heeft de verantwoordelijkheid voor een gebied van internationaal belang.

Vogelbescherming ontwikkelde in 2008 het Beschermingsplan Duin- en Kustvogels. Daarin staan 23 soorten vogels van duin en kust centraal. Om deze soorten perspectief te geven in het duin- en kustgebied, moet de kwaliteit van de natuur flink opgevijzeld. Van een mooie natuurrijke kust profiteren ook mensen.

Kernpunten in het Beschermingsplan Duin- en Kustvogels zijn:

  1. Natuurlijke ontwikkelingen weer een kans geven – meer dynamiek met stuivende duinen, natte duinvalleien en slufters.
  2. Unieke gebieden terughalen – herstel van kweldernatuur.
  3. Getijden binnenlaten – herstel van eb en vloed in de afgesloten zeearmen in de Delta en het Lauwersmeer.
  4. Activiteiten zoneren – meer rust op de stranden dankzij voldoende recreatiezones naast ruimte voor natuur.
  5. Voedselketen herstellen – herstel van schelpdierbanken in de Waddenzee en Delta.
  6. Veilige plekken voor kustvogels – rustige plekken voor kolonies en vluchtplaatsen voor vogels tijdens hoog water.

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?

Nationale Kijkerweek

Begin het buitenseizoen goed! Tijdens de Nationale Kijkerweek krijg je op alle optiek van ons eigen merk 10% korting. Leden van Vogelbescherming krijgen korting bovenop de ledenkorting. Hét moment om een verrekijker aan te schaffen.

Bekijk de aanbiedingen