Navigatie overslaan
Lepelaar / Hans Peeters Toon alles in de buurt
Lepelaar / Hans Peeters Thom de Bruijn

Door Thom de Bruijn
WetlandWacht

Thom de Bruijn

Dit gebied is behoorlijk uniek in Zeeland. Alhoewel niet helemaal meer in oorspronkelijke staat, is dit gebied eigenlijk het laatste restant van de oude poelgronden in Zeeland met veel doodlopende weggetjes en veel poelen, kreken en zompige stukken. Ideale hoogwatervluchtplaats voor de vogels die bij vloed de zand- en slikplaten in de Oosterschelde moeten verlaten. Ook broedgebied en het behoort tot de binnendijkse Natura 200 gebieden. Het staat onder zware druk door jacht, economische belang, uitbreiding woningbouw en het noodzakelijke verkeer tussen Yerseke en Goes.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Yerseke en Kapelse Moer

Kaart Yerseke en Kapelse Moer

Thom de Bruijn:

Vogels zijn het laatste wild in Nederland, dus vogels vrij in plaats van vogelvrij.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.