Navigatie overslaan
Uiterwaarden Waal / Agami Toon alles in de buurt
Uiterwaarden Waal / Agami

Door Seth Kempers
WetlandWacht

Seth Kempers

In het dagelijks leven ben ik veel in de uiterwaarden te vinden om vogels te spotten. Mijn intersse gaat vooral uit naar deze prachtige dieren en hun leefgebied. Als wetlandwacht kan ik bijdrage leveren aan de bescherming van vogels. Het zijn Natura 2000-gebieden, wat betekent dat zij beschermd worden vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Als Wetlandwacht kun je me altijd benaderen als je vragen hebt met betrekking tot deze gebieden.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Waaloever noord en zuid tussen Nijmegen en Deest/Dodewaard

Seth Kempers:

De natuur is geen plek om te bezoeken, het is thuis

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.