Navigatie overslaan
Haringvlietsluizen / Agami - Bas Haasnoot Toon alles in de buurt
Haringvlietsluizen / Agami - Bas Haasnoot Robbin van Dijk

Door Robbin van Dijk
WetlandWacht

Robbin van Dijk

Het Haringvliet is een gebied in beweging. Het mogelijke vervolg op het Kierbesluit biedt kansen en uitdagingen voor het waarborgen van broed-, rust- en foerageergebieden van vogels. Als Wetlandwacht volg ik de ontwikkelingen op de voet en anticipeer waar nodig. Dit doe ik door goede contacten te onderhouden met de betrokken partijen en bezoekers van het gebied.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Haringvliet zuidoostoever vanaf de A29 tot aan het havenhoofd Stad aan t Haringvliet

Kaart Haringvleit Z-deel

Robbin van Dijk:

Vogels zijn de indicatoren van onze omgeving. Als zij in de problemen komen, weten we dat wij dat snel ook zullen zijn.

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.