Navigatie overslaan
Veerse Meer / Agami Toon alles in de buurt
Veerse Meer / Agami Piet de Dreu

Door Piet de Dreu
WetlandWacht

Piet de Dreu

De liefde voor de natuur is mij van huis uit meegegeven. Er is meer tijd gekomen om wat meer voor de vogels te gaan doen. Het gebied Veerse Meer is erg uitgestrekt en heeft een grote vogelrijkdom, zowel in de zomer als in de winter. Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor de bescherming van de vogels in dit deel van de Zuidwestelijke Delta.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Veerse Meer

Kaart Veerse Meer

Piet de Dreu:

Mijn hele leven ben ik met natuur en vogels bezig. Ik vind het fijn mij nu nuttig te maken voor het beschermen van de vogels in en rond het Veerse Meer.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.