Navigatie overslaan
Markermeer / Shutterstock Toon alles in de buurt
Markermeer / Shutterstock Marius Bouscholte

Door Marius Bouscholte
WetlandWacht

Marius Bouscholte

Het IJmeer en Markermeer is een belangrijk rust- en foerageergebied voor watervogels. De vogels moeten het gebied delen met vissers, recreanten en de beroepsvaart. Dat wringt soms. Daarbij komt dat de voedselsituatie voor vogels in het IJsselmeer de laatste tijd steeds meer te wensen overlaat. Alles tezamen reden waarom van sommige soorten vogels de aantallen teruglopen. We kunnen er veel aan doen om te zorgen dat dit gebied zijn waarde voor de vogels behoudt. Ik wil me samen met anderen daarvoor inzetten. Om te beginnen met het signaleren van ontwikkelingen die kansen bieden of een mogelijke bedreiging vormen. Vervolgens kunnen we dan iets doen voor de vogelstand in dit mooie stukje Nederland.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

IJmeer en Markermeer, Flevoland

Kaart Markermeer - IJmeer Flevo-zijde

Marius Bouscholte:

"Als het goed gaat met vogels, gaat het goed met de natuur. En omdat het tegenovergestelde evenzeer opgaat, moeten we de vogels en de wereld waarin zij leven koesteren en beschermen."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.