Navigatie overslaan
Marc Westermann Toon alles in de buurt
Marc Westermann Marc Westermann

Door Marc Westermann
WetlandWacht

Marc Westermann

Als WetlandWacht ben ik zichtbaar betrokken en bereikbaar als het gaat om de huidige grootschalige veranderingen / ingrepen in het rivierengebied door Waterstaat en Waterschap zoals Ruimte voor de Rivier, Stroomlijn, Herinrichting en de Dijkversterking. En ik breng het belang van vogels ter sprake via klankbord- en gespreksgroepen bij beheerders, uitvoerders en adviesbureaus zowel op formele bijeenkomsten als publieksavonden.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Wetlandwacht Vogelbescherming Organiseert onder de koepel van Riverside Birding en Sytse Vliegen diverse activiteiten rond het wel en wee van vogels zoals filmavonden, vogeltochten, presentaties over de 7 drijfveren om van vogels te houden. Ontwerper van het Ornithogram

Werkgebied

De uiterwaarden in de Betuwe aan de noordoever van de Waal van de Willem Alexanderbrug bij Echteld tot de Martinus Nijhoff brug bij Waardenburg; ofwel van de ene naar de andere slechtvalk.

Kaart Uiterwaarden Waal noordoever west

Marc Westermann:

"Dankzij vogels leer ik mijn landschap steeds intensiever kennen en de wisseling van de seizoenen ervaren: de roep van de kwartelkoning in juni in het hooiland, de terugkeer van de zwaluwen in het dorp, de zang van de bosrietzanger en de komst van de ganzen uit hert hoge noorden. Die kennis en ervaring geef ik ze terug als vrijwilliger in alle mogelijke vormen van bescherming en bewaking van de kwaliteit van hun biotoop en door voorlichting. 'We bleven kijken en luisteren' (Rutger Kopland)."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.