Navigatie overslaan
Uiterwaarden / Hans Peeters Toon alles in de buurt
Uiterwaarden / Hans Peeters Louis van der Ploeg

Door Louis van der Ploeg
WetlandWacht

Louis van der Ploeg

Bij de vele veranderingen de afgelopen jaren langs de Nederrijn is er ook een ontwikkelingsplan Randwijkse waarden opgesteld. De metamorfose rond de Plas van Wijck, zoals het grindgat officieel heet, is gestart op 16 december 2016 en zal drie jaar in beslag nemen. Voor verschillende vogelsoorten worden broedgebied en voedselplekken gemaakt. Vogels die daar voordeel van hebben zijn o.a. kluut, wulp, oeverzwaluw, ijsvogel en de grote zilverreiger. En met wat geluk komen de lepelaars uit de Blauwe Kamer hier naar voedsel zoeken. In het plan is ook ruimte voor lokale recreatie. Bijna het hele gebied is open voor publiek. Er komt een strand, ligweide, vliegerweide en een omheinde honden losloop plaats. Watersporters kunnen er surfen en zeilen. Ook vissers krijgen hun eigen stek. Het zal duidelijk zijn, met zoveel mooie nieuwe mogelijkheden zal er een delicaat evenwicht gezocht moeten worden tussen natuur en recreatie. En een mooie taak voor de WetlandWacht te helpen dit evenwicht te behouden voor het hele gebied de 'Randwijkse waarden'.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

De Randwijkse uiterwaarden

Kaart Uiterwaarden Nederrijn zuidoever oost

Louis van der Ploeg:

Ik liet een kennis mijn foto’s zien van een ijsvogel. Zoooooo, wat een mooie tropische vogel. In welke jungle heb jij die foto’s genomen? Gewoon in de “jungle” van de Randwijkse uiterwaarden aan de Nederrijn.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.