Navigatie overslaan
Workumerwaard / Wikimediacommons Toon alles in de buurt
Workumerwaard / Wikimediacommons

Door Lolke Veenstra
WetlandWacht

Lolke Veenstra

De Workumerwaard is een uniek natuurgebied dat aan de zuidzijde wordt begrensd door een recreatieterrein. Daarnaast ligt er nog een strand dat voor alle publiek toegankelijk is. Wijzigingen in gebruik en uitbreidingen zijn van directe invloed op dit gebied. Ook besluiten van de overheid (peilverhoging IJsselmeer en de bouw van een windmolenpark) kunnen van invloed zijn. Deze wijzigingen probeer ik zoveel mogelijk te volgen.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Workumerwaard

Kaart IJsselmeer - Workumerwaard

Lolke Veenstra:

"De ruimte, de rust en de vogels geven míj de ruimte en rust in mijn leven waardoor mijn accu telkens weer wordt opgeladen om vervolgens al het werk te doen wat nodig is voor de bescherming van deze waardevolle gebieden."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.