Navigatie overslaan
Kleine zwaan / Koos Dansen Toon alles in de buurt
Kleine zwaan / Koos Dansen Libbe Zijlstra

Door Libbe Zijlstra
WetlandWacht

Libbe Zijlstra

De Friese IJsselmeerkust heeft het hele jaar een grote aantrekkingskracht op veel vogels. Bekende wintergasten in het gebied zijn kleine zwaan en brilduiker. In het voorjaar zingen er moerasvogels en is er het gekrijs van stern- en meeuwenkolonies. In de nazomer is het een belangrijke pleisterplaats voor reuzensterns. En in de herfst kun je bij het Rode Klif het Falsterbö effect van Fryslân ervaren van de altijd fascinerende vogeltrek. Zo’n fraai landschap trekt natuurlijk ook veel toeristen. Met name zomers is de recreatiedruk op het gebied groot. Watersporters, surfers, zwemmers en andere waterminnende bezoekers kunnen een verstorende werking hebben. Samen met plaatselijke natuurorganisaties houd ik toezicht op de ontwikkelingen en onderneem ik actie indien noodzakelijk. Van belang is dat toeristische en economische ontwikkelingen, zoals jachthavens, surfstranden, campings in balans zijn met de kwetsbare natuur.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Friese IJsselmeerkust: van Mokkebank tot Bocht fan Molkwar Vogelhoek en Morra

Kaart Vogelhoek en Morra, IJsselmeer en Mokkebank

Libbe Zijlstra:

Vogels zijn voor mij van onschatbare waarde; ze fascineren mij al van jongsaf aan, voor mij is vogels kijken puur genieten. Een rijke natuur is helaas geen vanzelfsprekendheid en daarom is opkomen voor de natuur van belang. Als mens en natuur in dit gebied met elkaar in balans zijn is mijn missie geslaagd.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.