Navigatie overslaan
Krijn Tanis Toon alles in de buurt

Krijn Tanis

Als WetlandWacht houd ik mij bezig met het nauwlettend volgen van mijn wetland. Dan kan zijn dat een gesprek met de eigenaar/beheerder noodzakelijk is vanwege ongunstige ontwikkelingen in de vogelstand. Verder doe ik er vogelwaarnemingen en let op overtreders van de geldende regels.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

De Kwade Hoek

Kaart Duinen Goeree - Kwade Hoek

Krijn Tanis:

"Kustvogels hebben mijn passie en die zijn daar volop. Het wisselen van de seizoenen brengt steeds nieuwe soorten die op trek zijn naar hun winter- of zomerverblijf."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.