Navigatie overslaan
De Wilck / Johan van der Haven Toon alles in de buurt
De Wilck / Johan van der Haven Johan van der Haven

Door Johan van der Haven
WetlandWacht

Johan van der Haven

Ik probeer de vogels van de Wilck maximaal te beschermen door alert te zijn op potentiële bedreigingen en zo nodig in actie te komen. Daarnaast probeer ik mensen enthousiast te maken voor dit gebied en de vogels door het geven van excursies. De Wilck is echt een pareltje in het Groene Hart en verdient het om beschermd te worden.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Natura 2000 reservaat De Wilck

Kaart De Wilck

Johan van der Haven:

"Het werk als WetlandWacht geeft je de kans om een serieuze bijdrage te leveren aan de bescherming van dit reservaat en zijn bewoners."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.