Toon alles in de buurt

Door Jacob Bosma

Jacob Bosma

Als WetlandWachten streven we naar een gezonde en zo stabiel mogelijke vogelstand. De soorten die nu in ons wetland voorkomen willen we behouden, soorten die eerder om welke reden dan ook verdwenen zijn, willen we terug winnen. Samen met de terreinbeheerder(s) zijn we hier het jaar rond mee bezig. Komt u situaties of andere dingen tegen die volgens u negatief uitpakken voor vogels in de Groote Wielen, neem dan gerust contact op met mij.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Bekijk op de kaart

Groote Wielen

Jacob Bosma:

"Vogels fascineren, vogels brengen vreugde. Samen moeten we er voor zorgen dat we nog heel lang van onze vogels kunnen genieten!"

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.