Navigatie overslaan
Weerribben / Agami Toon alles in de buurt

Henk Plat

Al jong zwierf ik door het laagveen moeras in de kop van Overijssel, toen nog een gebied waar riet en water overheersten. Door aanleg van polders en het stil leggen van de dynamiek greep de successie zijn kans. Een prachtig proces meegemaakt, nu overheerst jong bos, zeker ook heel mooi! Maar wat ben ik blij dat er 'nieuwe moerasnatuur' gerealiseerd is (en er komt nog meer bij), waar moerasvogels opnieuw een kans krijgen. Als wetlandwacht wil en kan ik gelukkig een steentje bijdragen.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Weerribben

Kaart inzet Weerribben

Henk Plat:

"In mijn wetland wacht ruimte, riet, rust. Goed voor vogels, nog beter voor de mens."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.