Navigatie overslaan
Westerschelde / Agami - Wil Leurs Toon alles in de buurt
Westerschelde / Agami - Wil Leurs Henk Huige

Door Henk Huige
WetlandWacht

Henk Huige

Wetlands zijn erg belangrijk voor de vogels die in deze gebieden tijdelijk of voor langere tijd vertoeven.Zij vinden hier o.a. voldoende rust, voedsel en broedgelegenheid. Aan deze gebieden mag niet getornd worden. Ik woon redelijk dicht in de buurt van de inlagen van Ellewoutsdijk en geniet daar van elk bezoek. Als vrijwilliger zet ik me daarom graag in voor deze wetlands aan de Westerschelde. Persoonlijk zie ik het als een stukje rentmeesterschap.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Westerschelde Noordoever vanaf de Sloehaven bij Vlissingen tot aan Scheldeoord

Henk Huige:

Wat is de mens zonder natuur? Juist de natuur dicht bij huis bepaalt ons woon- en leefklimaat. In de natuur kom je tot rust en kun je genieten van al het mooie om je heen. En het is nog super gezond ook!

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.