Navigatie overslaan
Rosse grutto drieteenstrandloper / Harry Berkelouw Vogelfotogalerij Toon alles in de buurt
Rosse grutto drieteenstrandloper / Harry Berkelouw Vogelfotogalerij Henk Hiemstra

Door Henk Hiemstra
WetlandWacht

Henk Hiemstra

Als vrijwilliger ben ik al tientallen jaren bezig met het uitvoeren van tellingen van de vogels buitendijks op de Friese vastelandskust om daar in ieder geval ook mee aan te geven hoe belangrijk het Waddengebied is . Niet alleen als broedgebied maar ook als rust- en foerageergebied voor de bijzonder grote aantallen trekvogels. Het is erg belangrijk dat rust, ruimte en voldoende voedselaanbod gewaarborgd worden voor de wadvogels en daar wil ik me dan ook voor inzetten. Mensen bewust maken is noodzakelijk omdat menigeen onvoldoende stilstaat bij de gevolgen van zijn/haar gedrag en levenswijze op het ecosysteem.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

De Friese vastelandskust van de Waddenzee in de gemeente Noard-East Fryslân.

Kaart Friese Wadkust

Henk Hiemstra:

De natuur en in het bijzonder de vogels blijven een bron van inspiratie en geven mij er zoveel voor terug. Dat wil ik ook voor de verre toekomst, voor de generaties na ons behouden zodat ook zij daar van kunnen genieten.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.