Navigatie overslaan
Zandplaat / Agami Toon alles in de buurt

Harry Smit

Als WetlandWacht op de Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, houd ik mij bezig met monitoring, zowel van mensen als vogels en zeehonden. In het broedseizoen waak ik over de rust van de kolonie sterns.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Engelsmanplaat

Kaart Engelsmanplaat

Harry Smit:

"De Engelsmanplaat is voortdurend aan verandering onderhevig, zonder dat de mens daar invloed op heeft. De ene keer is het een deel van de zee, de andere keer een zandplaat met begroeiing en broedende sterns."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.