Navigatie overslaan
Gouwzee / Gerard Hund Toon alles in de buurt
Gouwzee / Gerard Hund Gerard Hund / Marleen Roos

Door Gerard Hund
WetlandWacht

Gerard Hund

Het Markermeer is samen met het IJsselmeer een van de grootste gebieden in Europa waar vogels hun voedsel vinden. Ook maken watersport en beroepsvisserij er intensief gebruik van. Door met elkaar goede afspraken te maken kunnen we dit mooie gebied behouden voor de toekomst en het belang van de vogels waarborgen. Voor naleving en handhaving van de gemaakte afspraken vraag ik steeds de aandacht. We kunnen met elkaar nog zulke mooie wet- en regelgeving bedenken, maar als er niet gehandhaafd wordt heeft dat weinig zin.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Kust Markermeer, van Hoorn tot Amsterdam

Kaart Markermeer - Gouwzee

Gerard Hund:

"Elke keer als ik op de dijk kom kan ik genieten van het water, het water dat zoveel biedt voor de vogels die daar in groten getale hun voedsel en rust vinden."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.