Navigatie overslaan
Westerschelde / Agami - Wil Leurs Toon alles in de buurt
Westerschelde / Agami - Wil Leurs Eric Marteijn

Door Eric Marteijn
WetlandWacht

Eric Marteijn

Watervogels zijn al 50 jaar een rode draad in mijn leven. Het is begonnen langs de Westerschelde en nooit meer opgehouden. Ik woon er nu zelfs buitendijks met de Grote Sterns en Regenwulpen voor de deur en ’s avonds tel ik de duizenden ganzen die komen slapen op de Hooge Platen vanuit mijn tuinstoel. Genieten is echter mooi, maar niet vrijblijvend. Mijn hele leven span ik me in om deze vogels onder de aandacht van een groot publiek te brengen en ze ook te beschermen. Altijd actief geweest voor de Vogelwerkgroepen van ’t Duumpje en De Steltkluut, op telpost Breskens, voor het Zeeuws Vogelaarsoverleg en nationaal bij Sovon (alle Atlassen, PTT, MUS, watervogel- en ganzentellingen, slaapplaatstellingen etc.) en Vogelbescherming (Bestuurslid/Ledenraadslid). Ook internationaal in de trekroute tussen Siberië en West-Afrika als expeditielid en voorzitter van de stichting WIWO (Internationaal Watervogel- en Wetland Onderzoek). Met pensioen in zicht (2025) komt er (nog) meer tijd voor het genieten, tellen én beschermen van de vogels van de Westerschelde. Iedereen mag me altijd benaderen met vragen of suggesties voor de vogels van de Westerschelde. Ik kijk uit naar alle contacten.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Zuid-west Westerschelde

Kaart Westerschelde Breskens Terneuzen

Eric Marteijn:

Westerschelde en watervogels….. waard om van te genieten en te behouden.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.