Toon alles in de buurt

Door Luci van Engelen
Tuinvogelconsulent / Stadsvogeladviseur

Luci van Engelen

Als je steden en dorpen aantrekkelijk wil houden voor mensen, is het belangrijk dat er plaats blijft voor vogels. Dat laatste komt vaak in de verdrukking, bij energiezuinig bouwen en renovatieprojecten. Als u vindt dat natuur een belangrijke plaats mag (blijven) innemen in uw huis, wijk of stad, maar u weet niet hoe dat het best aangepakt kan worden, dan kan ik u daarbij adviseren.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Bekijk op de kaart

Breda, gemeente Zundert, Etten-Leur

Luci van Engelen:

"Er is niets mooier dan de natuur beleven rondom je eigen huis."

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.