Navigatie overslaan
Huiszwaluw / Agami - Markus Varesvuo Toon alles in de buurt

Zwaluwtil De Lange Streken – Peize

De Lange Streken in Peize zijn twee nieuwbouwwijken die ontwikkeld zijn in een voorheen landelijk gebied. Onder andere het leefgebied van de huiszwaluw. De huiszwaluw komt hier nog steeds voor, maar krijgt echter nagenoeg geen kans om te nestelen. De meeste bewoners van de nieuwe huizen zijn namelijk niet gecharmeerd van deze vogels aan de gevel van hun. IVN-afdeling Peize vindt het  belangrijk om deze vogelsoort in deze wijk te behouden. Door het plaatsen van een huiszwaluwtil aan de rand van een van de vijvers is de nestgelegenheid voor de huiszwaluw  verbeterd. Zodra de zwaluwtil bevolkt wordt door de huiszwaluwen zal dit tevens een in het oog-springend tafereel zijn voor omwonenden en passanten (staat ook vlak bij openbare weg).

Start

De til is feestelijk onthuld op de Nationale Natuurwerkdag in november 2013.

Samen met

IVN Peize

Locatie

Peize

Helpt u mee?

Huiszwaluwen hebben niet alleen goede nestplaatsen nodig, maar ook bescherming op hun lange tocht van en naar Afrika. Helpt u ze ook daar beschermen? Dan kunnen we ze in het voorjaar weer verwelkomen!

Doneer nu