Navigatie overslaan
Visdief / Rik Kruit (Saxifraga) Toon alles in de buurt

Visdief blijft op dak Albert Heijn

Op het immens grote grinddak van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle broedt al jaren een kolonie visdiefjes. Na 25 jaar is het dak hoognodig aan vervanging toe. Het grind is dermate begroeid geraakt, dat het te veel water vasthoudt en de constructie van het dak eronder begint te lijden. Dat lijkt slecht nieuws voor de visdief, die zijn broedplaats dreigt te verliezen. Maar - zoals zo vaak bij het beschermen van vogels in het stedelijk gebied - hoeft het één, het ander niet in de weg te zitten.

Vogelbescherming en Ahold zijn overeengekomen dat de werkzaamheden aan het dak beginnen op 15 oktober (na het broedseizoen) en op 15 maart (voor de aanvang van het nieuwe broedseizoen) moeten zijn afgerond. Zo kunnen de werkzaamheden plaatsvinden zonder ontheffing van de Flora & Faunawet én hebben de visdieven volgend jaar weer een geschikte nestplaats. Ook goed nieuws voor de kokmeeuwen trouwens, die inmiddels ook een broedplek op het dak hebben gevonden!

Samen met

Vogelbescherming en Ahold

Locatie

Zwolle

Meer weten?

Een aantal jaar geleden werd becijferd dat zo’n 9% van alle Nederlandse visdieven op daken broeden. Vooral in het binnenland waar natuurlijke broedplekken niet te vinden zijn. Op zulke daken vallen de eieren niet op. Een probleem ontstaat als er nieuw dakgrind nodig is, zoals onlangs bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Lees hier het hele artikel.