Navigatie overslaan
neststeen gierzwaluw / Jochem Kuhnen Toon alles in de buurt

Nijmeegse gierzwaluw-woontoren Nimbus

Het stadse landschap is voortdurend in beweging. Hierdoor krijgt ook het leefgebied van typische stadsvogels als de gierzwaluw en huismus een ander aanzien, soms ten koste van hun nestgelegenheid. Vogelbescherming zet zich voor deze soorten in door gebruik te maken van de kansen die bij stedelijke ontwikkeling ontstaan, en met beleidsmakers, bouwers en andere betrokkenen in gesprek te gaan.

Neststenen - een maatregel die bijzonder geschikt is voor toepassing in nieuwe bouwprojecten - zijn op een vooruitstrevende manier toegepast in de Nijmeegse Nimbus woontoren. Dit gezichtsbepalende flatgebouw is daarmee niet alleen een woonplek voor vele mensen, maar kan ook honderd gierzwaluwgezinnen veilig onderdak bieden. Voldoende reden om de woontoren tussen mei en augustus met een bezoekje te vereren, en te gaan zien hoeveel van deze weergaloze luchtacrobaten hun intrek al in het gebouw hebben genomen. Dan zijn de gierzwaluwen in Nederland, de rest van het jaar wonen ze in zuidelijk Afrika.

Samen met

Woontoren Nimbus werd in opdracht van woningcorporatie Talis gebouwd, en zowel de architect als de opdrachtgever stonden open voor de suggesties en adviezen van de voor Vogelbescherming actieve Stadsvogeladviseur Jochem Kühnen. Adviezen die onder andere werden gegeven op basis van jarenlange ervaring en eerder succesvolle projecten voor gierzwaluwen in de regio Nijmegen.

Start

Het gierzwaluwenproject in de Nimbus woontoren begon in 2012, toen een vrijwillige Stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming contact zocht met de architect van het gebouw Hoogte Twee Architectuur. Begin 2014 werd gestart met de bouw, en inmiddels is het gebouw in het voorjaar van 2016 officieel in gebruik genomen. Juist op tijd voor de komst van gierzwaluwen uit hun overwinteringsgebieden.

Locatie

Nijmegen

Helpt u mee?

Stadsvogels als de gierzwaluw zijn gebaat bij goede huisvesting. Ze zoeken daarvoor kieren in daken en gebouwen, plekjes die wij bij bouw- of renovatieprojecten juist dicht maken. Door samen te werken met beleidsmakers en bouwers, en hen te informeren over de mogelijkheden speciaal ontworpen nestgelegenheid in gebouwen te plaatsen, creëert Vogelbescherming weer ruimte voor gierzwaluwen in de stad.

In vrijwel alle steden in ons land zijn daarbij vrijwilligers actief voor de gierzwaluw. Zij beschermen bestaande nesten en zorgen voor nieuwe nestgelegenheid met speciale dakpannen, inmetstelstenen of nestkasten. Hun inzet zorgt voor meer gierzwaluwen in uw buurt.

In de grote steden willen de werkgroepen nog vele tientallen nestkasten ophangen. Eén nestkast kost € 35. Helpt u mee?

Doneer nu