Navigatie overslaan
boerenzwaluw / Jouke Altenburg Toon alles in de buurt

Boerenzwaluw-project

In 2011-12 werden in het werkgebied van deze ANV, in het broedseizoen, tellingen verricht bij 58 boeren naar het aantal bewoonde boerenzwaluw-nesten. Bij de evaluatie was de conclusie dat het enthousiasme van de boeren om de leefomstandigheden van de boerenzwaluw te verbeteren een vervolg zou moeten krijgen. In 2013 is het aantal deelnemers daarom verder uitgebreid. Ook werd geïnventariseerd op welke bedrijven nesten onder bruggetjes voorkomen. Dit alles moet leiden tot een substantiële toename van het aantal bewoonde nesten. Daarnaast hoopt men te bereiken dat de kennis van deze mooie vogel op de betreffende bedrijven zal toenemen, wat een blijvend positief effect zal betekenen op de populatie van deze mooie boerenerfvogel.

Start

2011

Samen met

Agrarische Natuurvereniging Utrechtse Venen en betrokken boeren

Locatie

Kockengen

Helpt u mee?

De boerenzwaluw heeft niet alleen in Nederland bescherming nodig, maar ook langs de trekroute naar Afrika. Helpt u mee de omstandigheden daar ook te verbeteren, zodat we ze in het voorjaar weer tegemoet kunnen zien?

Doneer nu