Navigatie overslaan
Vogelakkers / Jules Bos Toon alles in de buurt

Bescherming akkervogels

Met de aanleg van brede akkerranden wordt beoogd de eentonigheid van het landschap te doorbreken. Deze akkerranden worden ingezaaid met een mengsel van grassen en kruiden en worden niet bespoten en bemest. Uit onderzoek van Marije Kuiper in Gronings akkerland is gebleken dat in deze randen ruim drie keer zoveel insecten voorkomen als in tarwe, productie grasland en luzerne. Het is dus ook niet verwonderlijk dat deze randen graag door veldleeuweriken worden gebruikt om naar insecten voor hun jongen te zoeken. Daarbij is wel een voorwaarde dat de randen niet te ver van het nest gelegen zijn. Faunaranden zijn dus een probaat middel om het verarmde platteland weer een beetje natuur terug te geven, niet alleen voor leeuweriken, maar ook voor andere akkerfauna. In Groningen, Flevoland, Zeeland en Limburg is dat al op diverse plaatsen bewezen.

Samen met

Groninger Landschap

Locatie

Groningen

Helpt u mee?

U kunt iets doen voor de veldleeuwerik en patrijs.

Doneer nu