Navigatie overslaan
ooievaar met kikker / shutterstock Alle lessen

Levend stratego voedselpiramide

Dit spel is een variant op het bekende levend stratego.

Middels dit spel leren de kinderen de voedselpiramide (her)kennen, waar de vogels van Beleef de Lente junior ook deel van uit maken. Een leuke start- of afsluitende opdracht bij een thema over voedselpiramides of voedselkringloop! 

Doel

De kinderen maken kennis met de voedselkringloop en leren dat elk dier zijn eigen vijand heeft. Ze leren ze spelenderwijs dat hun favoriete vogel ook zijn vijanden heeft en het niet altijd makkelijk heeft om te overleven.

Tijd

Dit spel duurt ongeveer 25 minuten.

Benodigdheden

Openen (PDF)

Classificatie

Kerndoelen:

  • 40 (functioneren dier in omgeving)

Duur:

  • 30 min

Vogelsoorten:

Doelgroep:

Seizoenen:

Evenementen en feestdagen:

Vakken:

Binnen/ buiten: