Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Shutterstock Alle lessen

Leer de gierzwaluw kennen

In dit werkblad leren de leerlingen alles over de gierzwaluw.

Hoe groot is een gierzwaluw? Hoeveel weegt een gierzwaluw? Waar wonen ze en wat eten ze? Het werkblad is opgebouwd uit verschillende opdrachten en is geschikt om zelfstandig, twee aan twee of in een klein groepje aan te werken. De leerlingen verwerken de kennis die ze opgedaan hebben op een poster.

Deze les bestaat uit de volgende onderdelen:

Openen (PDF)

Classificatie

Werkvorm:

 • Pdf

Kerndoelen:

 • 2 (uitbrengen van verslag)
 • 4 (informatie halen uit informatieve bronnen)
 • 24 (praktische en formele rekenwiskundige problemen oplossen en redeneringen helder weergeven)
 • 33 (meten en rekenen met maten)
 • 34 (samenwerken)
 • 40 (functioneren dier in omgeving)
 • 41 (bouw en functie van dieren en hun onderdelen)

Vaardigheden OOL:

 • waarnemen
 • Experimenteren (werken met hulpmiddelen)
 • Verwerken en concluderen

Duur:

 • 60 min

Vogelsoorten:

Doelgroep:

Seizoenen:

Thema's:

Evenementen en feestdagen:

21e-eeuwse vaardigheden:

Vakken:

Binnen/ buiten: