Navigatie overslaan
Grutto Alle lessen

Grrrrutto - grutto! les 1: Wat zijn weidevogels?

Dit is les 1 van het lespakket: grrrutto-grutto!

Het lespakket 'grrrutto-grutto!' sluit aan bij de nieuwste natuurdocumentaire Grutto van Rubens Smit. In deze documentaire volgt Ruben met zijn crew een van de bekendste weidevogels: de grutto. In les 1 leren de leerlingen wat een weidevogel is, hoe ze hem kunnen herkennen en wat hij eet.

Onderdelen in deze les:

Instructies
Dit is een interactieve les. Geef deze les klassikaal met of zonder devices.

Met devices:
Leerlingen doen mee met een tablet of laptop. Om mee te doen met de les gaan zij naar www.lessonup.app of gebruiken ze de LessonUp app. Hier hebben zij van tevoren geen account voor nodig. Het enige wat de leerling op deze website/app doet, is de zescijferige code invullen die links onderaan de les staat wanneer je op de rode knop 'start les' hebt gedrukt. Vervolgens vullen zij hun eigen naam in.

Zonder devices:
Klik op 'start les' om de les te starten. Links onderin naast de code zie je de knop 'devices in de klas'. Vink deze knop uit. Alle interactieve vragen zoals openvragen, mindmaps en sleepvragen kun je nu klassikaal behandelen.

Ga naar de les

Classificatie

Werkvorm:

  • Digiles

Kerndoelen:

  • 39 (zorgen voor dieren)
  • 40 (functioneren dier in omgeving)
  • 41 (bouw en functie van dieren en hun onderdelen)

Duur:

  • 15 min

Vogelsoorten:

Groepen vogels:

Doelgroep:

Evenementen en feestdagen:

Vakken:

Binnen/ buiten: