Navigatie overslaan
Alle lessen

Maquette maken van jouw ideale, groene schoolplein

Maak met jouw klas je ideale schoolplein in de vorm van een maquette.

In deze les gaan de leerlingen hun ideale groene schoolplein ontwerpen. Ze maken hier een maquette van. De leraar, jij, beslist of de leerlingen deze opdracht in groepjes of individueel gaan doen. Als de maquettes af zijn, zet ze dan allemaal naast elkaar neer als een tentoonstelling. Iedere leerling/groep krijgt de mogelijkheid om zijn keuzes toe te lichten. Ze kunnen een tekst erbij schrijven of een presentatie geven.

In deze les leren de leerlingen:

Ga naar de les

Classificatie

Werkvorm:

  • Digiles

Kerndoelen:

  • 24 (praktische en formele rekenwiskundige problemen oplossen en redeneringen helder weergeven)
  • 33 (meten en rekenen met maten)
  • 34 (samenwerken)
  • 45 (omgaan met technische problemen: technisch inzicht, gereedschap, constructies)

Vaardigheden OOL:

  • Experimenteren (werken met hulpmiddelen)
  • Verwerken en concluderen

Duur:

  • 30 min

Doelgroep:

Seizoenen:

Evenementen en feestdagen:

21e-eeuwse vaardigheden:

Vakken:

Binnen/ buiten: