Stem 15 maart - ook voor vogels en natuur!

Op 15 maart gaat Nederland naar de stembus. Wij geven geen stemadvies, maar hebben 4 duidelijke wensen voor het nieuwe kabinet. Via het Groen Kieskompas kunt u kijken welke partij het best bij uw ideeën past. 

4 wensen van Vogelbescherming voor een nieuw kabinet!

1. Red de Weidevogels

Er komt een Nationaal Programma voor de redding van weidevogels. Dat zorgt ervoor dat de neergaande trend stopt en de aantallen weer toenemen. Nederland neemt daarmee eindelijk zijn internationale verantwoordelijkheid voor grutto’s en andere weidevogels.

Video in nieuw venster openen

2. Kies voor een natuurrijk boerenland

De Tweede Kamer en het kabinet zorgen ervoor dat de landbouw natuurvriendelijk wordt. Er komt weer ruimte voor vogels, bijen, vlinders en wilde bloemen in het boerenland.

3. Investeer in een veilige delta voor mensen en vogels

Er wordt fors geïnvesteerd in natuurherstel in onze Waddenzee, IJsselmeer, Delta en andere belangrijk watergebieden. Dat kan juist nu goed gecombineerd worden met verbetering van de dijken. Zo wordt Nederland veiliger, mooier en weer gezond voor vogels en natuur.

4. Behoud natuur wereldwijd

Natuur is niet aan grenzen gebonden en vogels al helemaal niet. De Nederlandse delta is een van de belangrijkste knooppunten van trekwegen van vogels die tussen noord en zuid trekken. In Nederland is nog veel te verbeteren, maar dat geldt ook voor de natuur elders. Behoud van de wereldwijde natuur vormt onderdeel van het buitenlands beleid.

Maak uw keuze met het Groen kieskompas

Welke politieke partij past het best bij uw opvattingen over natuur en milieu? Ga daarvoor naar het Groene Kieskompas. Aan de hand van 30 stellingen over groene vraagstukken ziet u waar u staat én wat de politieke partijen vinden.

Het Groen Kieskompas is een initiatief van Vogelbescherming, het Wereld Natuur Fonds, Natuur & Milieu, Milieudefensie, IVN en Greenpeace.