Navigatie overslaan
Grutto / Hans Peeters

Basiskwaliteit natuur provincies

In het kader van de ontwikkeling van het concept Basiskwaliteit Natuur bracht Vogelbescherming Nederland in 2021 het boek ‘Nederlandse Vogels in hun Domein’ uit. Dit boek geeft een totaaloverzicht van algemene én schaarse vogels voor 74 verschillende domeinen of leefgebieden in Nederland. Bovendien geeft het boek per domein inzicht in de belangrijkste bedreigingen voor vogels en de mogelijkheden tot verbetering van de condities voor deze soorten.

Per provincie zijn uitsneden gemaakt van de agrarische en stedelijke domeinen; handig hulpmiddel bij gebiedsprocessen. De documenten bevatten ook achtergrondinformatie over Basiskwaliteit Natuur, wat gaat over de aanwezigheid van alle algemene soorten wilde planten en dieren. Vogels zijn een goed onderzochte soortgroep en een belangrijk onderdeel van het totale ecosysteem. Daarmee bieden zij een goed uitgangspunt om te starten met de uitwerking van Basiskwaliteit Natuur.

Download hieronder de uitsneden per provincie.