Navigatie overslaan
Grutto in weide / Hans Peeters

Als professional aan de slag met Basiskwaliteit Natuur

Door het herstel van de landschapskwaliteit (kwaliteit voor natuur) worden de voorwaarden gecreëerd voor herstel van de soortenrijkdom (kwaliteit van natuur). De aanpak van kwaliteitsverbetering in de richting van Basiskwaliteit zal moeten plaatsvinden vanuit een gegronde kennis van de regio en op basis van intensieve regionale samenwerking tussen alle betrokken partijen; van Rijk tot provincies, gemeenten, semioverheden zoals waterschappen, het bedrijfsleven, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en een breed scala aan belangenorganisaties waaronder vogelwerkgroepen en burgerinitiatiefgroepen.

Handreiking per provincie

Om al deze partijen een handreiking te bieden om aan de slag te kunnen gaan met de invulling van Basiskwaliteit in de provincie, heeft Vogelbescherming de zes belangrijkste (lees grootste of meest kenmerkende) domeinen per provincie geselecteerd. De focus ligt daarbij in alle provincies op agrarisch gebied. Niet alleen omdat twee derde van het landoppervlak van Nederland uit agrarisch gebied bestaat, maar ook omdat de discussie over landbouw de afgelopen periode breed op gang is gekomen. Zonder basiskwaliteit in de landbouwgebieden kan de biodiversiteit in Nederland zich niet herstellen.

Basiskwaliteit natuur provincies.

Nieuwe ‘gereedschapskist’ helpt Basiskwaliteit Natuur realiseren

In deze Toolbox wordt verder ingegaan op het concept Basiskwaliteit Natuur, een stappenplan met een gemeenschappelijke visie tot maatregelen, en monitoring. Relevante voorbeelden uit de praktijk, reeds beschikbare tools, aansluitend beleid en rapporten & documenten over Basiskwaliteit Natuur worden hier uitgelicht.

Toolbox Basiskwaliteit Natuur

Gids Natuurinclusief Ontwikkelen

Natuurinclusief bouwen

Voor beleidsmakers en bouwprofessionals zijn er veel mogelijkheden om natuurinclusief te bouwen om te komen tot Basiskwaliteit Natuur.

Meer informatie op bouwnatuurinclusief.nl

Bouw natuurinclusief

Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Kijk voor inspiratie en oplossingen op

bouwnatuurinclusief.nl

Vogels en nieuwbouw

Vogelbescherming ziet het als een belangrijke taak om samen met projectontwikkelaars en beleidsmakers vogelvriendelijke oplossingen aan de tekentafel een plek te geven. Want dankzij vogels komen dorpen en steden pas écht tot leven.

Draag een steentje bij