Navigatie overslaan
Smient / Shutterstock

Vogels en de wet

Vogels en hun leefgebieden worden in Nederland primair beschermd door de Wet natuurbescherming, die op 1 januari 2017  in werking trad. Op deze website vindt u de hoofdlijnen van de Nederlandse natuurwetgeving, wat u zelf kan doen als u denkt dat de wet wordt overtreden en enkele veelgestelde vragen. Zoekt  u informatie over de juridische bescherming van een specifieke vogel, kijk dan in onze online vogelgids.

WetlandWacht bij jou in de buurt

WetlandWachten van Vogelbescherming houden de belangrijkste wetlands van ons land nauwlettend in de gaten. Als er bedreigende ontwikkelingen zijn voor de natuur en vogels, komen ze direct in actie. Signaleer je zelf bedreigingen of wil je advies over natuurontwikkeling en de vogels in een wetland?

Neem contact op met een WetlandWacht

Welke vogels zijn in Nederland beschermd?

Onder de bescherming van de Wet natuurbescherming vallen alle vogels die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie.

Veelgestelde vragen wet- en regelgeving