Navigatie overslaan
De Wieden / Agami Toon alles in de buurt
De Wieden / Agami Wiebe Dirksen

Door Wiebe Dirksen
WetlandWacht

Wiebe Dirksen

De Wieden is een prachtig laagveen moeras gebied .Ik geniet hier al meer dan 35 jaar van. 's ochtends vroeg in het voorjaar is het hier een feest van zingende vogels in het riet en in de moerasbossen. Ook de andere vogels zoals de Purperreiger, de Roerdomp, de Zeearend, de Watersnip, de visarenden in september, noem ze maar op, maken elke fiets-, wandel- of vaartocht tot een avontuur. Met natuur- en milieubescherming heb ik al wat jaren ervaring. Nu ik hier woon, wil ik mij graag inzetten voor de vogelbescherming in de Wieden.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

de Wieden

Wiebe Dirksen:

In een heel ander cultuurlandschap waarschuwden kanaries voor gevaar. Hoeveel vogels boven de grond hebben we al genegeerd?

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.