Navigatie overslaan
Zwanenwater / Truus van der Chijs Toon alles in de buurt
Zwanenwater / Truus van der Chijs Truus van der Chijs

Door Truus van der Chijs
WetlandWacht

Truus van der Chijs

Met de medewerkers van Natuurmonumenten heb ik contact over ontwikkelingen in het terrein. In de zomermaanden geef ik op zondag regelmatig bij het Terrein Informatie Punt voorlichting aan bezoekers. We proberen duidelijk te maken wat er te zien en te beleven is.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Het Zwanenwater

Kaart Zwanenwater - Pettemerduinen

Truus van der Chijs:

"De wisseling van de seizoenen beleef je pas echt als je op vogels let. De uitbundige zang in het voorjaar. De terugkeer van de vogels uit het zuiden. De zomer als de jonge vogels opgroeien. De najaarstrek, gevolgd door de wintergasten."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.