Navigatie overslaan
Biesbosch / Agami Toon alles in de buurt

Rob Haan

In de Dordtse Biesbosch houd ik mij bezig met allerlei zaken die betrekking hebben op de bescherming en de (natuur)ontwikkeling. Zowel door middel van inventarisatie van natuurwaarden, planologie en voorlichting. Ook onderhoud ik contacten met de beroepsorganisaties uit de Biesbosch zoals: Parkschap, Staatsbosbeheer en gemeente en vertegenwoordig ik de lokale natuurbescherming.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Dordtse Biesbosch

Kaart Dordtsche Biesbosch

Rob Haan:

"Vogels, maar ook andere inheemse dieren, maken 'mijn wereld' (be)leefbaarder en zorgen voor ontspanning en plezier."

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.