Navigatie overslaan
Nederrijn / Hans Peeters Toon alles in de buurt
Nederrijn / Hans Peeters Rinus van der Molen

Door Rinus van der Molen
WetlandWacht

Rinus van der Molen

In 2023 moet de versterking van de Grebbedijk in uitvoering gaan. De Grebbedijk is van uitzonderlijk belang want bij een dijkdoorbraak stroomt de hele vallei tot en met Amersfoort onder water. Anderhalf jaar geleden is begonnen met de planvorming van dit project onder leiding van het waterschap Vallei en Veluwe en in samenwerking mat Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Utrecht en de gemeente Wageningen. Hoewel de uiterwaarden langs de Grebbedijk Natura 2000 gebied zijn en dit ook als randvoorwaarde in het projectplan staat heeft men de ambitie uitgesproken om naast de dijkversterking het gebied langs de dijk een zogenaamde kwaliteitsimpuls te geven en naast de natuuropgaven ook te kijken naar maatschappelijke wensen. Dit heeft geleid tot plannen van de watersporters om hun mogelijkheden langs de Neder-Rijn te verruimen. Ook zijn er plannen van de gemeente Wageningen om het havengebied aan te passen en om meer waterrecreatie te realiseren. Samen met de Vogelwerkgroep Wageningen en de Vereniging Mooi Wageningen ben ik in het planproces bezig om de belangen van de vogels in het Natura 2000 gebied te verdedigen. Meer recreatie zal leiden tot meer verstoring terwijl het juist zaak is om de instandhoudingsdoelen van de verschillende vogelsoorten te halen en die zijn voor vele soorten nog lang niet bereikt.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Noordoever Neder-Rijn vanaf de Jufferswaard bij Heelsum tot en met de Blauwe Kamer onderaan de Grebbeberg bij Rhenen

Kaart Uiterwaarden Nederrijn noordoever Rhenen tot Hee

Rinus van der Molen:

"Mijn hele leven heb ik al een passie voor vogels, bijzondere vogels in natuurgebieden als bos, weide en water, maar ook vogels in mijn eigen tuin. Na mijn vervroegde pensionering ben ik WetlandWacht geworden om actief mee te helpen aan de bescherming van vogels. Dit geeft mij extra voldoening als ik in mijn gebieden vogels zie terugkeren en nieuwe soorten ontdek."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.