Navigatie overslaan
De Kinderdijkse molens / Agami Toon alles in de buurt
De Kinderdijkse molens / Agami Rik Vinke

Door Rik Vinke
WetlandWacht

Rik Vinke

'Nationaal, regionaal en lokaal zijn er vele ontwikkelingen gaande, op allerlei terreinen. Ook het boezemgebied van Kinderdijk moet dit ondergaan. Om te voorkomen dat de unieke en waardevolle vogelpopulatie in het gebied hieronder lijdt, treed ik als Wetlandwacht op. Hiermee ben ik de woordvoerder van de vogels zelf, die wel veel en indrukwekkend kunnen communiceren maar door mensen nooit worden verstaan. Soorten als purperreiger en zwarte stern zijn zeer karakteristiek voor de boezems van Kinderdijk en worden nauwkeurig gevolgd. Al meerdere decennia wordt de vogelpopulatie gemonitord, hierbij mag ik de laatste jaren ook mijn bijdrage leveren. Schroom bij vragen niet om mij te benaderen, ik ben veel te vinden in de omgeving van Kinderdijk en beschik altijd over actuele informatie over het gebied.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Boezems kinderdijk

Kaart Boezems Kinderdijk

Rik Vinke:

Vogels zijn fascinerend, ze verdienen onze bescherming. Wat zou er nog over zijn zonder aandacht, zonder opzicht, zonder enige vorm van bescherming? Bescherming begint bij beleving, door ze de juiste, welverdiende aandacht te geven.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.