Navigatie overslaan
Oostelijke Vechtplassen / Agami Toon alles in de buurt
Oostelijke Vechtplassen / Agami

Door Piet Spoorenberg
WetlandWacht

Piet Spoorenberg

Het gebied De Vechtplassen is een prachtig laagveenmoeras, waar door veenwinning ook veel open water aanwezig is. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat het gebied haar belangrijke natuurwaarden (planten, dieren, water) behoudt in die combinatie met economische activiteiten zoals recreatie, wonen en landbouw? Ik wil daar een constructieve bijdrage aan leveren door het doen van onderzoek en het opkomen voor het belang van de wilde vogels. Inmiddels ben ik bijna 25 jaar actief lid van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken (750 leden) en meer dan 15 jaar wetlandwacht voor het Vechtplassengebied. Als u zaken signaleert in de Vechtplassen die het belang van de natuur en meer specifiek de vogels schaadt, neem dan contact met mij op.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Als actief vogelaar ben zet ik mij ook in als vrijwillige wetlandwacht bij Vogelbescherming voor de Vechtplassen. Dit is een prachtig laagveenmoeras, waar door veenwinning ook veel open water aanwezig is. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat het gebied haar belangrijke natuurwaarden (planten, dieren, water) behoudt in die combinatie met economische activiteiten zoals recreatie, wonen en landbouw? Ik wil daar een constructieve bijdrage aan leveren door het doen van onderzoek en het opkomen voor het belang van de wilde vogels. Inmiddels ben ik bijna 30 jaar actief lid van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken (850 leden) en ruim 20 jaar wetlandwacht voor het Vechtplassengebied. Als u zaken signaleert in de Vechtplassen die het belang van de natuur en meer specifiek de vogels schaadt, neem dan contact met mij op.

Werkgebied

De Oostelijke Vechtplassen

Kaart Oostelijke Vechtplassen

Piet Spoorenberg:

"Vanaf mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in de natuur en daarbij hebben vogels mijn bijzondere belangstelling. Ik geniet graag van de natuur en de vogels maar zie ook dat het geen vanzelfsprekendheid is. De natuur in Nederland en is de afgelopen 50 jaar op vele gebieden drastisch achteruit gegaan en staat nog voortdurend onder druk. Daarbij wil ik niet achteloos toezien, maar constructief bijdragen met activiteiten, zoals onderzoek en het opkomen voor het belang van de wilde vogels."

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.