Navigatie overslaan
Lepelaarsplassen / Agami Toon alles in de buurt
Lepelaarsplassen / Agami Nanne Paauw

Door Nanne Paauw
WetlandWacht

Nanne Paauw

Doordat er vanuit mijn huis zicht is over de Nattegraslanden kan ik wat daar gebeurt redelijk goed in de gaten houden, voor wat er te zien en horen is in de rest van de Lepelaarplassen moet ik er gelukkig opuit! De kneepjes van het wetlandwachtersvak leer ik momenteel van de huidige en mede Wetlandwacht van de Lepelaarsplassen Wim Kleefstra.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Lepelaarplassen

Kaart Lepelaarplassen

Nanne Paauw:

"Een van de fijnste manieren om gewekt te worden in de wintermaanden is door de honderden ganzen die uit de Lepelaarplassen vertrekken over de huizen van de Noorderplassen richting hun foerageergebieden."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.