Navigatie overslaan
Michiel Muller Toon alles in de buurt

Michiel Muller

Vlieland ligt op een belangrijke vogeltrekroute. In het voor- en najaar komen hier grote aantallen steltlopers en watervogels om te rusten en bij te tanken op het wad. Daarnaast zijn er veel vogels die vanwege de rust en het voedselaanbod hier komen broeden en overwinteren. Sinds 25 jaar woon ik hier op het eiland. Ik heb jarenlang vogelexcursies gegeven en doe mee aan de wadvogeltellingen.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Vlieland

Kaart Duinen Vlieland

Michiel Muller:

"Bescherming van de vogels in dit bijzondere en kwetsbare gebied ligt me na aan het hart."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.