Navigatie overslaan
Witte en Zwarte Brekken / Agami Toon alles in de buurt
Witte en Zwarte Brekken / Agami Henk van der Meulen

Door Henk van der Meulen
WetlandWacht

Henk van der Meulen

Weidevogels zijn vogels die in uitgestrekte en kruidige graslanden broeden. Zoals de kievit, grutto, tureluur en scholekster. 90% van de grutto's wereldwijd broedt in Nederland. Vele soorten nemen dusdanig af dat ze met uitsterven worden bedreigd. Samen met boeren en lokale overheid wil ik me inzetten om te zorgen voor een optimaal leefklimaat.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Witte en Zwarte Brekken

Kaart Witte en Zwarte Brekken

Henk van der Meulen:

De Witte en Zwarte Brekken (en Oudhof) vormen een bijzonder natuurgebied ten zuiden van Sneek. Het is mijn ambitie om actief bij te dragen aan de bescherming van de kwetsbare vogels in dit Vogelrichtlijngebied.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.